Hygiene for barn

Hjelpemidler innenfor hygiene alle bidrar til at man skal kunne opprettholde gode hygienevaner, på tross av fysiske utfordringer – også for barn.

  • Svan balance

    Svan Balance – M8

    20+ på lager

    Din pris: kr. 11999,- Kjøp