Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn gir mulighet til oppfølging av tjenestemottakere ved hjelp av kamera- og sensorløsninger. Denne teknologien gjør også mulig å oppdage avvik og varsle om uønskede hendelser –  for tettere oppfølging og økt trygghet av pasient og bruker.

  • Nattugla digitalt tilsyn

    Produktnr.: 42615SSV
  • Somnofy

    Produktnr.: 42286